• Bruggetje
  • Aartswoud
  • clubhuis
  • wandelaar op brug
  • bus

 Daar er de laatste jaren een verminderde belangstelling is voor de Langereistocht heeft het bestuur van IJs- en Volksvermaak besloten, samen met het bestuur van ijsclub Aartswoud, om de Langereistocht van het jaar 2017 niet door te laten gaan.

Voor volgend jaar e.v. zal weer opnieuw door de besturen van beide ijsclubs vergaderd worden of er weer een Langereistocht komt.